Løpsanalyse, spillemetode, systemspill, oddsvurdering og investeringsstrategi for spillet på hester. Politisk talerør for spillernes interesser i Norge.

Siste nummer

 

Dagens Dobbel for en hundrelapp

Dagens Dobbel for en hundrelapp. La oss si at du bare har 100 kroner å spille for per løpsdag. Hvordan få mest mulig igjen for hundrelappen din? Dette Dagens Dobbel-systemet finner de mest sannsynlige DD-kombinasjonene som vil gi over 100 i odds. Testet hver dag i april måned traff vi med 6 av 31 spill. Innsatser på 3100 kroner ga 8338 kroner tilbake. Overskudd: 5238 kroner = 169%. Ingen dårlig ekstra månedslønn for en småspiller.

Arven etter Carl-Axel.   Serien om Carl-Axel Ericson fortsetter. Han oppfant UNA-systemene for fotballtipping, som har best dekning i midtsonen, det ideelle utfra fotballtippernes statistikk. Systemet helgarderer 8 kamper, og kan gi fullklaff med 3, 4 eller 5 riktige U.tips, det som mest sannsynlig vil inntreffe.

Ernie Dahlman — USAs mestvinnende hestespiller. I “Vinnere og tapere” fortsetter serien om Ernie Dahlman. Vi blir kjent med de innfallsvinklene til hestespillet som de fleste spillere overser, men som har gjort Ernie styrtrik.

Stjärnhästen perfekt inne i loppet. Hans Olsen i Malmö har oppfunnet dette systemet som finner de beste hestene når de står perfekt inne i løpet. Det skjer ikke ofte. Siden august ifjor har han bare funnet 8 systemhester testet på svenske travløp. Men alle åtte vant. Treffprosent: 100%.

Spilleråd for Øvrevoll. Harald Ruud er den mestvinnende spilleren på landets eneste galoppbane, Øvrevoll. Han vinner så mye at han som den eneste i Norge må betale inntektsskatt på spillet sitt hos Norsk Rikstoto. I dette nummeret avslører mesterspilleren hva du selv bør gjøre for å bli en stor vinner på banen i Bærum.

Ares beste trippelsystem. Are Følling avslører sitt system for å fange inn de virkelig fete trippeloddsene.

Bruk statistikken for å spille med overskudd. Barry Meadow har ført statistikk over 14 116 løp for travere og passgjengere. Hvilke er de mest kraftfulle formfaktorene som du alltid bør ta hensyn til i spillet ditt?

Hvordan mangedoble hestesportens inntekter og løpspremiene? Det finnes bare én måte å gjøre det på: Å optimalisere spillerandelene. Men det er en prosess som tar cirka 10 år. Det nytter ikke å få hjernesvikt, og tro at bare én prøveuke med høyere spillerandel i vinner, slik som Norsk Rikstoto trodde, vil gjøre susen. Rom ble nemlig ikke bygget på én dag. Man må ha et lengre tidsperspektiv enn bare til én millimeter utpå nesetippen. Spillernes Blad orienterer om det nødvendige tidsperspektivet.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gratis informasjon

Skriv etter gratis informasjon!

Oppgi navn og postadresse, da informasjonen kommer i posten.

Postadresse: Spillernes Blad, postboks 26 Haugerud, 0616 Oslo, Norge.

E-post: spillernesblad@mail.com