Løpsanalyse, spillemetode, systemspill, oddsvurdering og investeringsstrategi for spillet på hester. Politisk talerør for spillernes interesser i Norge.

Velkommen!

Det du trenger for å vinne

Spillernes Blad ble etablert i 1995. Det utkommer med 4 nummer i året. Bladet er på 32 sider i A5-format og inneholder ingen annonser. En spillebok er inkludert i abonnementsprisen på NOK 495.

Foruten mer dyptpløyende spillerstoff, inneholder Spillernes Blad også enkle systemer,  tilpasset den travle spiller. Om spillesystemenes betydning skriver den kjente britiske spilleeksperten og proffspilleren Nick Mordin: “Systemene har et mye videre bruksområde enn alment antatt. De er fundamentale for suksess i spillet. Jeg vil gå så langt som til å si at hvis du ikke studerer spillesystemer, har du intet håp om å bli en vinner i hestespill.” Prinsippene og reglene som ligger til grunn for gode systemer, er nødvendige for alt lønnsom hestespill, ifølge Mordin.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bladet nedlegges etter siste utgave, som kommer i midten av november. Abonnement for 2016 kan bestilles frem til da.

Postadresse: Spillernes Blad, postboks 26 Haugerud, 0616 Oslo, Norge.

E-post: spillernesblad@mail.com